• English

Про фонд «Мистецькі надра»

Home / Про фонд «Мистецькі надра»

Найменування фонду Благодійного фонду «Мистецькі надра» (The Charity Foundation «The Depths of Arts») виникло з усвідомлення засновниками неоціненної значущості історичних, культурних, релігійних, мистецьких надбань народів України, які є стратегічним ресурсом для майбутнього процвітання єдиної держави.

Благодійний фонд «Мистецькі надра» має на меті

 • здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства;
 • дослідження, презентація та пропагування багатонаціональної та мультикультурної різноманітності України;
 • створення підґрунтя для нагальної потреби суспільства у створенні та споживанні якісного культурного продукту;
 • сприяти підвищенню уваги суспільства до невід’ємності та важливості мистецтва і культурних процесів для успішного та перспективного розвитку України і нації в цілому;
 • підвищувати рівень обізнаності громади щодо культурної спадщини, її збереження та сучасних мистецьких здобутків;
 • надавати всебічну підтримку ініціативам, спрямованим на реалізацію проектів у сфері культури, мистецтва й освіти;
 • сприяти усвідомленню мистецтва як чинника національної консолідації та громадянської свідомості суспільства, інструменту в боротьбі за майбутнє держави, її інтелектуальний потенціал, який являється неодмінною умовою соціально-економічного розвитку країни.

Головні завдання благодійного фонду «Мистецькі надра»

 • пошук, дослідження, презентація та пропагування культурних здобутків різних регіонів України;
 • сприяння духовному та культурному розвитку громадян, популяризації кращих зразків мистецтва, поширення доступу до надбань української та світової культури;
 • спонукання суспільствадо активної участів культурних процесах;
 • широке висвітлення інтелектуального та мистецького потенціалу країни середїї громадян, а також світового співтовариства;
 • розвиток різних видів творчостіта підтримка талановитих митців;
 • залучення вітчизняних та іноземних кураторів, митців та інших фахівців, які мають досвід у створенні цільових програмі об’єктів культури в Україні та світі.

Основні напрямки діяльності благодійного фонду

 • організація та проведення власних культурно-мистецьких заходів, акцій, виставок, форумів і фестивалів, а також просвітницьких заходів культурно-мистецького спрямування – круглих столів, лекцій, семінарів, диспутів, слухань;
 • сприяння реалізації науково-освітніх програм у галузі культури й мистецтва. Співпраця з організаторами названих програм та безпосередня участь у них;
 • ініціювання та підтримка програм, спрямованих на збереження, відновлення та створення об’єктів культурно-мистецького напрямку, історико-культурної спадщини, пам’яток минулого;
 • обмін досвідом та співпраця з благодійними та громадськими організаціями, центрами, музейними закладами та іншими фундаціями в Україні та за її межами, розвиток міжнародних відносин у галузі культури;
 • фінансова допомога набувачам благодійної допомоги у галузі культури, мистецтва, освіти;
 • підтримка розвитку видавничої справи, сприяння друку культурологічної, мистецької, наукової, довідкової літератури.
Free WordPress Themes, Free Android Games